In Medisch

De corona crisis vraagt veel van zorgverleners. Overal zie je dat niet-urgente zorg uitgesteld wordt. Helaas is dat ook zo in de transgenderzorg. Dat zijn moeilijke maar begrijpelijke keuzes. Transvisie staat hierover in contact met de transgender zorgaanbieders. Er zijn wat uitzonderingen, maar over het algemeen geldt:

  • alle operaties zijn uitgesteld;
  • groepsconsulten (in de GGZ) zijn uitgesteld;
  • herhaalrecepten voor hormonen worden gewoon verstrekt (aanvraag via telefoon of website);
  • voor complicaties na een recent uitgevoerde operatie of andere medisch urgente klachten is het nog steeds mogelijk om de polikliniek te bezoeken;
  • individuele consulten gaan soms wel en soms niet door, dat is erg afhankelijk van de zorgaanbieder;
  • als individuele consulten doorgaan, dan gaat het via telefoon of Skype
  • de meeste aanbieders geven op dit moment geen subsidie verklaringen ten behoeve van borstvergroting af;
  • de meeste aanbieders geven op dit moment geen deskundigenverklaringen ten behoeve van juridische geslachtswijziging af;
  • veel aanbieders stellen het opstarten van nieuwe psychologische en hormonale trajecten uit.

We hebben inmiddels ook een update bericht. Maar omdat de situatie snel kan veranderen verwijzen we zeker ook naar de website van jouw zorgaanbieder en bel ze als je meer wilt weten. Hieronder links naar de corona-informatie van enkele zorgaanbieders:

Bovengenoemde maatregelen zijn nodig om besmetting van patiënten en personeel in het ziekenhuis te voorkomen, maar ook om capaciteit vrij te maken om meer corona-patiënten te kunnen behandelen. Wij hebben daar begrip voor. Op dit moment horen we nog niet dat zorgaanbieders zelf teveel zieke medewerkers hebben, dus dat is gunstig. Hoe dan ook zal hierdoor de wachttijd in de transgenderzorg helaas verder oplopen.Zorgaanbieders evalueren constant wat wel en niet mogelijk is en passen hun beleid aan, aan wat de situatie toelaat. Sommige dingen die op dit moment niet door kunnen gaan, kunnen de komende tijd alsnog weer opgestart worden. 

De impact van het (weer) oplopen van de wachttijden staat goed verwoord in het artikel ‘Transgenderzorg in coronatijd: ‘Suïcidaliteit neemt toe‘ in Winq.

Als jouw operatie is uitgesteld en/of je moet langer wachten op zorg, dan kan dat behoorlijk ingrijpend zijn. Wil je je verhaal kwijt, dan kan je bij ons een gesprek aanvragen via gesprekken@transvisie.nl. We maken dan een bel/Skype afspraak. Helaas zijn we op dit moment niet te bellen via ons Informatiepunt maar wel te mailen via info@transvisie.nl .