In nieuws, Politiek

Voldoet de Transgenderwet?

De Transgenderwet die op 1 juli 2014 van kracht is geworden is geëvalueerd. Zowel het WODC van het ministerie van Justitie als TNN hebben onderzoek naar gedaan naar de Transgenderwet en beide daarover een rapport uitgebracht. In beide rapporten worden verbeteringen voorgesteld. Verbeterpunten betreffen o.a.:

  • de deskundigenverklaring;
  • de minimum leeftijd van 16 jaar.

De voorwaarde van de deskundigenverklaring wordt door belangenorganisaties en transgender personen gezien als een voorwaarde die in strijd is met het zelfbeschikkingsrecht. Het consult, de verklaring en de kosten daarvan worden als belastend ervaren. Transvisie is het hier mee eens. Om de kosten te drukken laat men de aanvraag vaak toch parallel lopen met het te doorlopen transitietraject.

TNN, NNID en COC vinden dat de ondergrens van 16 jaar moet verdwijnen. Jongeren die de sociale transitie hebben doorgemaakt moeten ook de wijziging van naam en geslacht kunnen aanvragen. Transvisie is daar wat terughoudender in.

Ben je geïnteresseerd in de integrale tekst van het WOCD rapport, download het hier.

Het rapport van TNN is hier te lezen