In nieuws, Politiek

Minister Dekker heeft de kamer geïnformeerd dat de evaluatie van de Transgenderwet leidt tot aanpassingen in de wet, die naar verwachting over een half jaar kunnen worden doorgevoerd.

Het wordt dan makkelijker om het geslacht te laten veranderen op de geboorteakte. Een verklaring van de betrokkene is dan voldoende. Op dit moment is nog een zogenaamde deskundigenverklaring nodig. In de nieuwe situatie gaat de procedure in twee stappen verlopen. Een transgender meldt eerst bij de gemeente zijn of haar wens om de geslachtsregistratie te wijzigen. Na vier weken moet dat in persoon aan de balie worden bevestigd.. Daarna past de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte aan.

Je geslacht laten aanpassen kan formeel pas vanaf 16 jaar. Maar volgens veel deskundigen weten veel jongeren dit ook al eerder. De minister wil ook voor die jongeren wijziging mogelijk maken. Omdat hij vindt dat bij die groep meer zorgvuldigheid in acht genomen moet worden, moet dit verzoek worden voorgelegd aan de rechter. Je kunt de hele brief van de minister en de bijbehorende bijlage hier lezen.

Onze voorzitter, Lisa van Ginneken reageert hierop als volgt: “Transvisie is blij dat minister Dekker de deskundigenverklaring gaat afschaffen. Deze beoordeling door een psycholoog is ons sinds de komst van deze wet een doorn in het oog. De verplichte psychologische toets ontneemt transgender personen hun zelfbeschikkingsrecht en is onnodig. We zijn blij dat Dekker dat ook inziet. Wat ons betreft is de volgende stap om de rol van de psycholoog bij het krijgen van toegang tot medische behandeling hiermee in overeenstemming te brengen. De psycholoog moet in een begeleidende rol. De toetsing voor indicatiestelling moet omgevormd worden tot een afgebakende intake om eventuele bijkomende problemen te signaleren. Niet om vervolgens transgender personen de toegang tot zorg te ontzeggen, maar om meteen adequate begeleiding te gaan bieden voor die bijkomende zaken.”