In Medisch, nieuws

Op 9 en 10 mei j.l is in het Amsterdam Skills Centre (ASC) voor de eerste keer een internationaal gezelschap van chirurgen, met hun team, getraind in het verrichten van een vaginaplastiek. De training is in handen van de Amsterdam Gender Rounds Dit is een initiatief van chirurgen en promovendi van de afdeling plastische chirurgie, verbonden aan het Kennis en Zorg Centrum Genderdysforie (KZcG) van Amsterdam UMC.

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd neemt de vraag naar ervaren genderchirurgische teams toe, omdat het aantal hulpvragen van transgender personen groeit. Het KZcG en het UMC Groningen kunnen de vraag niet aan, waardoor de wachttijden lang zijn. Mensen opleiden is een manier om de vaart er weer in te brengen, maar dat kost tijd. De Amsterdam Gender Rounds staan voor een eerste stap naar internationale erkenning en certificering van kennis en kunde in de genderchirurgie. De weg wordt geplaveid voor fellowships voor de meest getalenteerde chirurgen om op het hoogste niveau te kunnen functioneren.

De training is gelanceerd tijdens het WPATH-symposium in Buenos Aires. De WPATH ondersteunt het initiatief van de Amsterdam Gender Rounds. Voor de tweede round staat falloplastiek gepland.

Zie voor meer informatie de website van de Amsterdam Gender Rounds.