In Politiek

Op 12 maart 2019 heeft de eerste kamer in grote meerderheid voor een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van intersekse en transgender personen gestemd. TNN, COC en NNID hebben lang voor deze wet gestreden. De wet staat nu aan de kant van de transgender en intersekse personen. Werkgevers, scholen, sportclubs en andere dienstverleners mogen hen niet meer discrimineren. Een dat gebeurt best nog wel vaal. Lees verder het artikel van TNN