In Transvisie

Om een idee te krijgen hoe de voorzitter van Transvisie actief is voor de achterban heeft zij deze tekst op Facebook gezet:

VAN ONZE VOORZITTER

Ik ben onderweg in de trein van Den Haag naar huis. Vanochtend om 8:30 heb ik op het ministerie van VWS overleg gevoerd over de somatische zorgstandaard (de afspraken tussen medici, psychologen en Transvisie over wat we goede transgenderzorg vinden). Deze standaard had er wat mij betreft al lang moeten zijn, want die gaat helpen om meer zorg beschikbaar te krijgen. Maar een compromis bleek moeizaam. Transvisie kon zich in maart al vinden in de afspraken, maar dat gold niet voor alle beroepsverenigingen van medici. Ik heb er goede hoop op dat dat nu wel zo is. Fingers crossed, eerst de aangepaste tekst lezen. Zodra het akkoord formeel is, zal ik meer informatie geven over deze afspraken.

Meteen daarna ging ik door naar het volgende overleg: het Voorjaarsoverleg Transgenderzorg. Twee keer per jaar roept het ministerie alle betrokken partijen bij elkaar voor overleg. Doel is om concrete afspraken te maken over hoe de wachtlijsten teruggedrongen kunnen worden en hoe de zorg verbeterd kan worden. Bij het overleg zitten verzekeraars, zorgaanbieders, de overheid (ministerie VWS en OCW, Zorgautoriteit) én patiëntvertegenwoordigers (Transvisie en TNN) bij elkaar.

 

Dit keer werd het overleg voorgezeten door de kwartiermaker, die als opdracht heeft om de transgenderzorg te verbeteren. Volgende week komt de kwartiermaker met een officiële tussenrapportage, maar ik kan alvast melden dat de wachttijd alleen op enkele onderdelen is afgenomen, maar over de gehele linie nog onveranderd lang is. Wel is het aantal aanmeldingen wederom toegenomen, dus dan is het wel goed nieuws dat daardoor de wachttijden niet nog verder zijn opgelopen.

Naast deze cijfers is er ook aandacht geweest voor het behoeften- en tevredenheidsonderzoek dat de kwartiermaker samen met Transvisie uitvoert. Op korte termijn zullen we onze vragenlijst gaan uitzetten. Houdt onze Facebookpagina of website dus in de gaten!

We hebben vooral uitgebreid gesproken over wie nu wat moet doen om belemmeringen in de transgenderzorg op te lossen. Een greep uit mijn boodschappenlijstje:
– Gemeenten moeten efficiënter en uniformer gespecialiseerde transgender jeugdzorg inkopen
– De vergoeding van de zorg (dbc’s) moet aangepast worden om netwerkvorming makkelijker mogelijk te maken
– De NZA moet in haar onderzoek naar het eventueel vaststellen van maximale tarieven voor zorgaanbieders niet de innovatie en decentralisatie die nu gaande is, weer onmogelijk maken.
– Verzekeraars moeten bekende, ervaren en gerespecteerde zorgaanbieders die willen uitbreiden of zorg elders willen oppakken maximaal tegemoetkomen, ook nu er nog geen zorgstandaard is
– De nieuwe ICD classificatie van genderincongruentie moet in de eerstvolgende update van de zorgstandaard als uitgangspunt van de diagnostiek genomen gaan worden.
– De partijen moeten tijd en geld reserveren om die update van de zorgstandaard te kunnen gaan doen
– Decentrale zorgaanbieders moeten zich inspannen om voor onderzoek samen te werken met het KZcG AUmc (VUmc).

Er is informatie over ‘nieuwe’ aanbieders:
– Stichting Genderzorg (Kanhai) verwacht vanaf september in Velsen te gaan opereren.
– Genderclinic (Bouman) verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar te gaan opereren.
– UMCG wil begin 2020 zorg aan kinderen gaan aanbieden in netwerkverband met onder meer Jonx
– Radboud verwacht per 1 januari 2020 zorg aan kinderen aan te gaan bieden.

Na de vergadering werd er druk onderling gesproken. Ik ben er nog ruim een uur blijven hangen om een op een met diverse personen en partijen te overleggen en te lobbyen.

Na nog een afspraak daar in de buurt voor mijn betaalde baan, ga ik nu moe maar voldaan naar huis. Wordt vervolgd.
-Lisa van Ginneken