In Medisch, Politiek

Kamerlid Sjoerdsema heeft op 16 juni 2017 aan de ministers van VWS en OCW vragen gesteld over een mogelijke depathologisering van transgenders. De vragen hebben betrekking op binnen de WHO voorgestelde wijzigingen in de IDC 11, waar transgenders worden onder gebracht in het hoofdstuk seksuele gezondheid en verdwijnen uit het hoofdstuk psychische stoornissen en mentale en gedragsstoringen, zoals is opgenomen in de IDC 10 en de steun die de WHO in deze zou moeten krijgen. Lees hier de vragen. Zodra de ministers hierop hebben geantwoord komen we erop terug.