In Cultuur

Op de website van het COC staat het volgende bericht te lezen:

Met een bijzonder Kerstconcert in de Westerkerk op zaterdag 14 december vragen COC Nederland, Leger des Heils en HVO Querido aandacht voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Deze groep van naar schatting 600 jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar valt buiten de radar van de reguliere dak- en thuislozenzorg, zo blijkt uit recent onderzoek van Movisie in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

 Deze jongeren komen vaak uit een gezin met een sterk religieuze inslag waar hun coming-out als LHBTI leidt tot conflict en geweld, een situatie die vaak eindigt met uitstoting of weglopen. In Amsterdam heeft een groot deel van de jongeren een Islamitische achtergrond. Buiten Amsterdam, waar het om naar schatting 3000 jongeren gaat, bepalen overwegend conservatief christelijke religies de familieband.

 COC Nederland, Leger des Heils en HVO Querido willen niet alleen het probleem onder de aandacht brengen, maar ook zoeken naar oplossingen. Margo Merts van het Leger des Heils GoodwillCentre Amsterdam: “De samenwerking met het COC geeft ons de mogelijkheid om een doelgroep te bereiken waar we tot nu toe nauwelijks mee in contact stonden. Deze jongeren zijn vaak wantrouwend naar de hulpverlening en proberen hun eigen boontjes te doppen. Daardoor raken ze geïsoleerd, gaan niet meer school en krijgen te maken met armoede, eenzaamheid en verwaarlozing. In zo’n situatie lonken prostitutie en verslaving en het is dus zaak ze daar zo snel mogelijk van weg te leiden. Maar dat kost heel veel geld en dat budget heeft het Leger des Heils niet.”

Volgens COC-voorzitter Astrid Oosenbrug ligt er ook een taak voor de brede LHBTI-community: “Het geeft steun, kracht en zelfvertrouwen wanneer je in contact staat met gelijkgestemden. Dat geeft geborgenheid en herstelt het vertrouwen dat de jongeren in de maatschappij hebben. Daarom zullen wij ons als COC inzetten om onze community te verbinden met deze dak- en thuisloze jongeren, bijvoorbeeld met een buddy-project. Met het Leger des Heils en HVO Querido moeten we heel goed gaan nadenken op welke manier we deze jongeren het beste kunnen helpen, wie daarbij welke rol moet spelen en vooral waar we het geld vandaan gaan halen.”

Met het concert wordt een aanzet gegeven tot de oplossing van het probleem. Initiatiefnemer Hans Verhoeven: “Het concert is vooral bedoeld om de omvang van dit probleem onder de aandacht te brengen. Het markeert daarnaast het begin van een unieke samenwerking. De opbrengst van het concert is slechts de bekende druppel. De échte oplossing moet van de overheid komen, een budget speciaal voor deze doelgroep waarmee Leger des Heils, HVO Querido en COC samen écht aan de slag kunnen om een significant verschil te maken.”

Het programma op 14 december in de Westerkerk wordt ingevuld door talloze artiesten en muzikanten uit de LHBTI-community en uit de achterban van het Leger des Heils. Het concert wordt voorafgegaan door een Kerstsamenzang op het Homomonument met een koperensemble en soep en koffie van het Leger des Heils (aanvang 19:00). Om 20:00 uur begint het concert in de Westerkerk. Een vertelling van predikant Wielie Elhorst loopt als een rode draad door het programma. Aan het programma verlenen onder meer een orkest, een band, twee koren en tientallen individuele artiesten hun medewerking.

Programma zaterdag 14 december 2019

  • 19.00 uur Aanvang gratis Kerstsamenzang op het Homomonumen, Werstermarkt, 1016 DV Amsterdam
  • 20.00 uur Aanvang Kerstconcert in de Westerkerk, Prinsengracht 279, 1016 GW Amsterdam (deur open 19:45 uur)

Tickets voor het concert zijn vanaf 15 november verkrijgbaar. Zie verder de website van het COC.