In Transvisie

Met ingang van september 2019 heeft het bestuur van Transvisie Carien van Rijn benoemd als lid van de Raad van Advies van Transvisie. Carien is sinds 1998 klinisch geriater, waarvan de laatste zeven jaar als Medisch Leider in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Ze bekleedde diverse functies binnen de Nederlandse Vereniging voor Geriatrie, vooral op gebied van kwaliteitsverbetering. Eerder was ze als internist/geriater op verschillende plekken werkzaam in de GGZ.

Als ouder van een transzoon is Carien nauw betrokken bij de doelstellingen van Transvisie. Het afgelopen jaar heeft ze zich al op verschillende momenten ingezet ter ondersteuning van Transvisies belangenbehartiging.

Leden van de Raad van Advies van Transvisie werken onbezoldigd. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over strategische en organisatorische vraagstukken. Eerder dit jaar zag de Raad van Advies het levenslicht door de benoeming van Mick van Trotsenburg als eerste lid. Het bestuur van Transvisie is blij dat er met Carien een sterke aanvulling is gekomen.