In Transvisie

Beste bezoekers van de mannengroep. We vragen even aandacht voor de regels die gelden bij de bijeenkomst op 25 november a.s. Deze keer is er i.v.m. de verwachtte opkomst een verplichte aanmelding!! Zie ook de mededeling die staat in de agenda voor 25 november 2017.