In nieuws

De website van de gemeente Amsterdam meldt: Op maandag 18 februari 2019 ontving wethouder Groot Wassink het adviesrapport ‘Biculturele Transpersonen in Amsterdam’ uit handen van Marten Bos, voorzitter van de voormalige Adviesraad Diversiteit en Integratie, en Suzanne Wolf, een van de onderzoekers. Het rapport bevat meer dan veertig concrete aanbevelingen om de positie van biculturele transpersonen te verbeteren.

Extra aandacht transvrouwen

Het rapport besteedt aandacht aan zowel  intersectionaliteit tussen verschillende vormen van biculturaliteit als aan verschillende vormen van transgender zijn. Er bestaan immers belangrijke verschillen tussen trans mannen, trans vrouwen en trans fluïde personen en tussen de mate van passabel zijn. De positie van trans vrouwen, veruit de grootste groep binnen de transgender gemeenschap, is veel slechter dan die van trans mannen. Transvvrouwen hebben vergeleken met trans mannen gemiddeld meer problemen met het vinden van werk.

Argwaan

Veel biculturele transpersonen koesteren argwaan voor hulpverleners, de politie en medische professionals. Het gaat hier niet specifiek om individuen maar om het instituut politie en hulpverlening als handhavers en uitvoerders van de wet. Vooral respondenten met een donkere huidskleur klagen over incorrecte bejegening en onbegrip in de persoonlijke contacten met politie, hulpverleners en professionals.

Steun en acceptatie

Ervaringsdeskundigen zijn voor dit onderzoek tot interviewer opgeleid en zij hebben meegedacht over de vragenlijst. Zij hebben uit diverse geledingen 40 (bi-culturele) transgender personen in Amsterdam geïnterviewd. Uit het onderzoek komt naar voren dat (biculturele) transpersonen ondersteuning en acceptatie erg belangrijk vinden, evenals de afwezigheid van micro-agressie: het klimaat waarbij grapjes over trans acceptabel is. Om inclusie te bewerkstelligen moeten personen het gevoel hebben dat ze erbij horen én zichzelf kunnen zijn. Om beide aspecten te realiseren moet een balans worden gevonden tussen het erkennen van verschillen en het benadrukken van overeenkomsten tussen personen.

Het ‘Adviesrapport Biculturele Transpersonen in Amsterdam’ kunt u opvragen via c.kroes@amsterdam.nl