In Medisch, nieuws

Vandaag heeft onze voorzitter, Lisa, samen met Casper een overleg gevoerd bij de NZa. De NZa wilde met Transvisie en enkele zorgaanbieders spreken over de wachttijden in de transgenderzorg, om te ontdekken wat zij kan doen om te helpen het probleem te verminderen. Dit gesprek was een direct gevolg van het verzoek dat Transvisie hiertoe in februari aan de NZa deed. Naast diverse kleiner aanknopingspunten voor verdere bestuurlijke druk, heeft de NZa een aantal toezeggingen gedaan:

1. De NZa gaat op korte termijn de eerder gedane belofte nakomen om structureel alle wachttijden van alle aanbieders te gaan monitoren. Daartoe wordt een uniforme, eenduidige vragenlijst opgesteld en aan alle zorgaanbieders gestuurd. Dit geeft een instrument in handen om structureel te monitoren hoeveel extra capaciteit nodig is.

2. De NZa gaat in gesprek met zorgverzekeraars om hen te bewegen meer zorg in te kopen en de huidige inkoopplafonds te verruimen of los te laten. De NZa heeft een wettelijke toezichtstaak op de zorgplicht van zorgverzekeraars, dus men heeft ook echt iets in de pap te brokkelen. Natuurlijk is het afwachten hoe hard de NZa dit wil en kan spelen. Dit zal de NZa in overleg met het ministerie van VWS gaan bepalen. VWS is immers formeel de opdrachtgever van de NZa.

3. De NZa gaat onderzoeken hoe en wie er sterke ketenregie kan voeren op verdere uitbreiding van het zorgaanbod. De informele rol die Transvisie op dit punt nu probeert te vervullen, werd gezien en gewaardeerd.

Lisa is blij dat de NZa tot actie overgaat. ‘Deze bestuurlijke druk kan partijen sneller doen bewegen. In ons complexe zorgstelsel is dit weer een stapje op weg naar meer zorgaanbod, dichter bij huis en kortere wachttijden. Transvisie houdt de druk erop’.