In Medisch

Transvisie heeft een tweetal beleidswijzigingen door gekregen van het Amsterdam UMC. Het betreft de routinematige uitvoering van botdichtheidsmetingen bij volwassenen en toedieningsvorm van Decapeptyl bij jongeren.

Botdichtheidsmetingen (Dual Enery X-ray Absorption (DEXA) scans)
Het routinematig uitvoeren van botdichtheidsmetingen bij patiënten die als volwassene met de behandeling met cross-sex-hormonen starten of zijn gestart, wordt gestopt zowel voor als tijdens  de hormoonbehandeling. Deze maatregel gaat vanaf 1 augustus 2018 in.
 
Deze beleidswijziging geldt niet voor kinderen/jongeren (<18 jaar) en patiënten die met puberteitsremmers zijn of worden behandeld. Verder blijven de reguliere indicaties voor het verrichten van botdichtheidsmetingen uiteraard wel van kracht.
 
Toediening Decapeptyl (gnRH analoog) bij jongeren
Tot nu worden de puberteitsremmers (Decapeptyl) toegediend door middel van een maandelijkse injectie. Dit wordt veranderd in de toediening van een driemaandelijkse injectie, dit zal minder belastend zijn voor de jongere.
Deze wijziging gaat direct in. (Transvisie heeft over deze maatregel al eerder bericht).