In Cultuur, Transvisie

Donderdag 7 december Enschede 17.00 -21.00 Referaat Genderbespiegelingen van de jeugd tot volwassenheid
Jeugd partners Twente organiseert het Referaat Genderbespiegelingen.Transgenders (en hun omgeving) lopen in de praktijk tegen diverse problemen aan. Opvoedingsvragen, begeleidingsvragen maar ook vraagstukken rondom het traject diagnostiek als de behandel opties.

Hierover gaat het referaat Genderbespiegelingen van de jeugd tot volwassenheid op donderdag 7 december 2017. In het referaat komt het thema Transgenderisme – Genderdysforie in brede zin aan de orde met wetenschappelijke achtergronden, waarbij ingegaan wordt op de mogelijke oorzaken, zoals die in het verleden en nu worden aangenomen. Besproken worden de uitkomsten van diverse onderzoeken die in de afgelopen decennia uitgevoerd zijn naar het voorkomen onder de bevolking, de consequenties voor transgenders voor en na hun coming out, maar ook de problemen die transgenders sociaal en medisch ervaren, waarbij o.a. ook inzicht gegeven wordt in de omvang van suïcideproblematiek.

Meer info en aanmelden via de website van Jeugd Partners Twente

 

Van 12 december tot 18 mei op diverse locaties in Nederland
TRÆNS.
In TRÆNS nodigt de Bosnisch-Nederlands theatermaker Igor Vrebac je uit in een ondeugende wereld waarin je wordt opgezogen en rondgeslingerd tussen beats en bewegingen.
Samen met twee verleidelijke performers en componist Tonny Nobel creëert hij een hypnotiserend sexy ritueel waarin het feminiene en masculiene wordt blootgelegd en het aardse ontstegen. Wat begint als een uitdagend spel tussen lichaam en rite, eindigt in een sacrale overgave. Kan seksualiteit als religie worden ervaren?
Na zijn makersdebuut Macho Macho (winnaar van de Dioraphte ‘Best of Amsterdam Fringe’ award 2016), gaat Vrebac nu verder met zijn onderzoek naar clichés rondom gender door zich af te vragen in hoeverre wij onze waarneming van identiteit kunnen transformeren. TRÆNS is zijn eerste productie als maker bij De Nieuwe Oost.

TRÆNS is geheel woordloos en dus verstaanbaar voor allen. Voor meer informatie kijk op de website van De Nieuwe Oost
Leeftijd: 16+