In Medisch, nieuws

In het bijgaande artikel van de NOS staat te lezen welke ziekenhuizen de zorg van het failliete MC Slotervaart overnemen. De plastische gender chirurgie gaat over naar het Zaans Medisch Centrum. Daarmee lijkt er wat duidelijkheid te komen. Toch is die duidelijkheid nog niet volledig. Het is op dit moment nog te vroeg om te denken dat automatische het personeel en de artsen mee over gaan naar dit ziekenhuis. Dat is op dit moment nog niet zeker. Daar worden nog gesprekken over gevoerd. Verder worden gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars over de vergoeding van de uit te voeren operaties. Als er geen akkoord komt met de zorgverzekeraars, dan zal er geopereerd moeten worden tegen het passantentarief, waarbij maar 70% vergoed wordt!

Op dit moment (aan het eind van het kalenderjaar) bestaat weer de kans om van zorgverzekeraar te wisselen. Transvisie adviseert transgender mensen altijd een echte restitutiepolis te kiezen. Alleen dan heb je vrije artsenkeuze. De restitutiepolis is iets duurder, maar kan zich zeker terug betalen. Zie ook onze pagina zorgverzekering.