In nieuws, Politiek

Op 19 januari 2018 hebben we een nieuwsbericht gepubliceerd over de evaluatie door het WODC van de Transgenderwet van 1 juli 2014 en het rapport wat daarover is uitgebracht aan de minister. In deze evaluatie is ook gekeken naar de leeftijdsgrens voor jongeren. Deze staat in de wet op 16 jaar. Transvisie was tijdens het interview over de evaluatie van de wet van mening dat deze leeftijdsgrens gehandhaafd zou moeten blijven. COC, TNN en NNID pleiten voor het afschaffen van de leeftijdsgrens. Beide meningen zijn in het rapport opgenomen.

Op 11 april 2018 heeft Transvisie een brief geschreven aan de minister waarin ze haar standpunt bijstelt naar 14 jaar met de volgende motivering: ‘Door een recente wijziging in het medische protocol voor de behandeling van jongeren bij het VUmc is voor ons de balans in alle voors en tegens verschoven. Daarom stellen wij ons nu op het standpunt dat het wenselijk is om de minimum leeftijd omlaag te brengen, en wel naar 14 jaar. De wijziging in het medische protocol bestaat eruit dat onder bepaalde voorwaarden jongeren vanaf 15 jaar cross-sekse hormonen kunnen krijgen. Voorheen was dit 16 jaar. Onder invloed van de cross-sekse hormonen verandert het uiterlijk richting het gewenste geslacht dusdanig dat registratie op het oude geslacht verwarrend en ongewenst is‘.

Transvisie heeft de minister gevraagd dit aangepaste standpunt mee te nemen in zijn overwegingen.

Geïnteresseerd in de volledige brief? Deze is hier te downloaden.