In Buitenland, Medisch, Transvisie

Transvisie heeft onderzocht of het mogelijk is een collectieve claim (collectieve juridische procedure) te starten voor transmensen die problemen hebben met hun zorgverzekeraar n.a.v. een operatie in het buitenland.

Transvisie heeft na uitgebreid overleg met enkele juridische adviseurs besloten dat het geen zin heeft op basis van de zaak tegen Ditzo Verzekeringen (zie ons eerdere nieuwsbericht) een collectieve claim tegen één of meerdere zorgverzekeraars te starten. Een collectieve claim zou inhouden dat Transvisie naar de rechter zou stappen namens meerdere transpersonen die problemen hebben gehad met hun zorgverzekeraars. Specifiek gaat het dan om personen die een te lage vergoeding hebben ontvangen voor een operatie in het buitenland. Hoewel Transvisie interesse heeft getoond in een collectieve claim, wegen de kosten helaas niet op tegen de baten:

  • Bij een collectieve claim moet er sprake zijn van gelijksoortige claims. Aan dit criterium lijkt voldaan wanneer we het hebben over de hoogte van de vergoedingen voor operaties in het buitenland, maar de werkelijkheid is complexer. De polisvormen kunnen bijvoorbeeld verschillen, net als de gebruikte declaratiecode en (kosten van) de gewenste arts. Het bundelen van individuele claims is moeilijk, omdat ze juridisch niet snel  genoeg op elkaar lijken. Dat zou anders zijn wanneer een groep personen dezelfde polisvorm, declaratiecode en arts heeft, maar dan ontstaat het volgende probleem. Conclusie de individuele claims verschillen te veel om ze te bundelen.
  • De groep personen die deel zou kunnen nemen aan de procedure is beperkt. Dit hangt samen met het vorige vereiste. Indien Transvisie een collectieve claim zou instellen, kunnen alleen diegenen meedoen van wie de claims voldoende op elkaar lijken. Bovendien zou een collectieve claim per zorgverzekeraar apart moeten worden ingesteld. De kosten voor de procedures zouden hierdoor snel oplopen, terwijl maar een kleine groep hiermee zou worden geholpen. Conclusie de groep ‘gelijke gevallen’ is te klein.
  • Een collectieve claim kan helaas niet worden gebruikt om schadevergoeding te vorderen. Hooguit kan het bedrag wat ten onrechte niet door een verzekeraar is vergoed worden gevorderd. De omvang van de vergoeding staat echter niet op voorhand vast en kan tegenvallen. Bovendien kan de claim ook worden afgewezen. De kleine groep transpersonen die we zouden helpen, zou dus mogelijk maar een beetje of zelfs niets krijgen! Conclusie de eventueel toegewezen vergoeding is mogelijk te laag.
  • Ten slotte zou voor het instellen van een collectieve claim waarschijnlijk een aparte stichting opgericht moeten worden en moet die stichting door meerdere mensen bezet worden. Ook hieraan zijn hoge kosten verboden en die kosten zouden door de deelnemers en/of Transvisie zelf moeten worden gedragen. Gezien de beperkte vergoeding, kunnen die kosten hoger uitvallen dan de mogelijke opbrengst als de collectieve actie wordt toegewezen. Conclusie de organisatorische kosten zijn te hoog (geen evenwicht kosten en baten).

Vooralsnog ziet Transvisie daarom geen mogelijkheid tot het instellen van een collectieve claim. Wil je naar het buitenland voor een operatie? Zorg dan in ieder geval dat je ruim van tevoren een rechtsbijstandsverzekering afsluit, zodat je aanspraak kunt maken op individuele juridische bijstand tegen je zorgverzekeraar. Zie ook onze tips op onze pagina ‘Zorgverzekering‘ en dan nog met name de tips op het tabblad ‘operatie in buitenland’.

Deze informatie wordt mogelijk in de loop van dit jaar verder uitgebreid.