header_transpride_vlag

TRANSVISIE

In de tweedeling in man en vrouw herkent niet iedereen zich, er is meer! Er zijn mensen die weliswaar biologisch man zijn, maar die zich (meer) vrouw voelen en mensen die biologisch vrouw zijn, maar zich (meer) man voelen. Ook zijn er mensen die zich beide voelen, of geen van beide. De pluriformiteit van de samenleving heeft ook met het feit dat er meer dan twee genders bestaan. Transvisie zet zich in voor deze mensen en hun naasten.

Transvisie organiseert contact met andere mensen uit de doelgroep, geeft informatie en voorlichting en behartigt de belangen van transgender mensen. Zie onze pagina ‘Wat doet Transvisie’.

Heb je vragen over je genderidentiteit, of heeft je kind zulke gevoelens, of je partner? Bij Transvisie kun je anderen ontmoeten met soortgelijke vragen. Onze vrijwilligers hebben hetzelfde meegemaakt als jij.

Heb je een kind dat aangeeft tot het andere geslacht te behoren of te twijfelen? Genderkind en ouders (Go) is de groep van Transvisie voor ouders met een transgender kind. Hoe accepteren andere ouders wat er met hun kind gebeurt? Hoe pakken zij de praktische problemen aan? Daar kun je moed uit halen, of structuur vinden om alles wat er op je afkomt op een rijtje te zetten. De kinderen kunnen ervaren dat ze niet de enige zijn met zo’n lastig pakketje. Onder de categorie ‘Transitie’ staan antwoorden op tal van vragen over transgender kinderen onder het kopje ‘kinderen en jongeren’.

Transvisie is a patient support organisation which caters for people identifying with non-standard gender identities such as transgenders, transsexuals, genderqueers, their families, next of kin and relevant others. If you prefer to speak to someone or need more information in English, please contact our office, see contact details. There is a special page in English for transgender foreigners (f.e. refugees, students, expats, employers) about Dutch healtcare.

For more information about Transvisie, click here

Wil je partner verder door het leven als vrouw of man? Wil je vader verder als vrouw? Of wist je moeder dat ze eigenlijk altijd al een man was? Je ziet een vrouw lopen die wel erg veel lijkt op je zoon, nee wacht het is hem! Je dochter komt langs in mannenkleren. Oké, dat doet ze wel vaker. Maar nu wil ze praten zegt ze en dat is heel ongewoon. Wat zou er zijn? Er kan heel wat op je pad komen dat je nooit had verwacht. Hoe ga je daar mee om? Hoe pakt een ander dat aan? Daar zou je graag over willen praten, dat kan in onze gespreksgroep (H)Erkenning.

Transvisie organiseert bijeenkomsten voor genderzoekers, transgender mannen en vrouwen, non-binaire mensen, ouders van transgender kinderen en partners van transgender mensen, transgender kinderen en jongeren. Al onze groepen staan opgenomen onder de categorie ‘onderling contact‘. In de agenda vind je plaats, data en tijden dat de bijeenkomsten worden georganiseerd.

Op deze website staat informatie over:

Op onze Facebook pagina worden bijna dagelijks interessante berichten en snel nieuws geplaatst.

Transvisie kan op verzoek voorlichting verzorgen op scholen, bij opleidingen of bij andere organisaties. Zie de pagina van Go over scholenvoorlichting en de informatie over algemene voorlichting op onze pagina ‘Wat doet Transvisie’, onderdeel voorlichting.

Zoek je informatie over behandelingen en vergoedingen kijk dan onder de categorie ‘Transitie’ met pagina’s over behandelingen en behandelaren bij volwassenen en jongeren en kinderen. Op onze pagina ‘Zorgverzekering-vergoedingen‘ staat informatie over de vergoedingen van behandelingen en op onze pagina ‘Dutch healtcare for foreigners‘ informatie voor vluchtelingen en andere buitenlanders.

Sta je op de wachtlijst van het AUMC of UMCG of van een van de andere behandelaars en heb je voorlopig geen uitzicht op behandeling, kijk dan of je wat hebt aan de volgende tips:

  1. Onderzoek of er een andere behandelaar is waar je sneller terecht kunt. Kijk eens op de pagina behandelaars volwassen en behandelaars kinderen/jongeren. Informeer wel goed hoe er wordt gewerkt, welke zorg wel en welke zorg niet wordt geboden. Informeer ook naar de lengte van de wachtlijst.
  2. Kun je bij de gespecialiseerde behandelaars voorlopig nog niet terecht en ben je depressief, angstig of heb je andere psychische klachten, meld je dan aan bij een algemene GGZ-instelling bij je in de buurt.
  3. Bezoek een van onze groepen om je ervaringen te delen met anderen.
  4. Vraag aan je zorgverzekering om wachtlijstbemiddeling, daar heb je recht op.
  5. Je kunt een klacht over de lange wachttijden melden via de site Waar kan ik mijn klacht over zorg melden – Zorgklacht.nl waar je kunt kijken wat de mogelijkheden zijn en bij de NZA met het klachtenformulier.

Dat onze doelgroep meer wordt gezien, vinden wij een goede ontwikkeling en daar werken we graag aan mee, voor zover dat binnen ons bereik ligt. Aan een verzoek om transgender mensen te ‘leveren’ voor bijvoorbeeld een actualiteitenprogramma, kunnen wij niet voldoen. Om privacy-redenen houden wij geen persoonsadministratie bij van de bezoekers van onze gespreksgroepen. Namen noemen zou ook in strijd zijn met de veilige omgeving die wij hen bieden om op zoek naar zichzelf te gaan. We kunnen wel een oproep plaatsen op onze website. Ieder verzoek daartoe wordt door de redactie beoordeeld. Stuur een verzoek aan contact?

Wil je bij ons stage lopen of een scriptie maken? Dat kan dat helaas niet. Transvisie is een organisatie die alleen werkt met vrijwilligers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk studenten te begeleiden bij stageprojecten of bij het maken van scripties en/of werkstukken. Het heeft ook geen zin hierover contact met Transvisie op te nemen.