JAARLIJKS OVERLEG MET ZORGVERZEKERAAR MENZIS

Elk voorjaar maken bestuursleden van Transvisie een ronde langs alle grote zorgverzekeraars. Vandaag stond het eerste overleg van dit jaar op het programma bij Menzis. Het bezoek werd uitgevoerd door Eveline en Lisa.  Dit jaar gaan we als Transvisie maar met één agendapunt op pad. De spreiding van de zorg over het land. Dat gaat dan met name over de begeleiding van de hormoonbehandelingen. Als er meer plaatsten zijn waar deze zorg verleend wordt, zullen niet alleen de wachtlijsten korter worden, er is dan meer keuze en er hoeft minder gereisd te worden.

Halverwege februari legden we al een stappenplan neer voor meer spreiding van deze zorg. Dat was in de vorm van een brief aan het VUmc. Voordat wij andere ziekenhuizen gaan benaderen willen we graag de zorgverzekeraars achter onze plannen voor decentralisatie hebben. Dit gesprek van vandaag verliep zeer constructief en dit wordt zeker vervolgd.

Read More

NIEUWE KAMERVRAGEN OVER TRANSGENDERZORG

Kamerleden Pia Dijkstra en Sjoerd Sjoerdsma (D66) hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opnieuw vragen gesteld over de wachtlijsten in de transgenderzorg. Deze vragen zijn gesteld na een oproep van Patiëntenorganisatie Transvisie, die enigszins teleurgesteld gereageerd heeft op eerdere antwoorden van de minister. 

De kamerleden reageren onder meer op de stelling van de minister dat wachttijd “soms verstandig en nodig is”. De kamerleden schrijven dat dit antwoord als stigmatiserend kan worden opgevat door transgenders. De patiëntenorganisatie vindt dat zelfonderzoek leidend zou moeten zijn. “Een aanzienlijke groep transgenders meldt zich pas bij een genderteam na zelfonderzoek en zijn klaar voor behandeling. Extra wachttijd is niet alleen onnodig, maar ook schadelijk. Door wachttijden en gevoelens van onmacht grijpen transgenders naar zelfmedicatie” aldus Eveline van den Boom van Patiëntenorganisatie Transvisie.

Verder vragen de kamerleden aan de minister om in te gaan op de wenselijkheid van ‘informed consent’. Hierbij wordt de keuze om wel of niet te starten met de hormoonbehandeling heel nadrukkelijk bij de zorgvrager zelf neergelegd. De patiëntenorganisatie is een voorstander van ‘informed consent’ zoals dit in enkele Amerikaanse klinieken al met succes gebeurt. Zij benadrukt dat een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de wachtlijsten aan de poort tot het verleden gaan behoren.

Daarvoor moet de zorg verderop in het traject ook tijdig geboden kunnen worden, met name de hormoonbehandeling. De patiëntenorganisatie riep al eerder op om deze zorg te verspreiden over het land en kennis uit te wisselen met regionale ziekenhuizen. Ook op dit punt stellen de kamerleden aanvullende vragen. Zij vragen de minister concreet te maken hoe de zorg gespreid en opgeschaald gaat worden.

Lees de vragen op de website van de Tweede Kamer

Read More

Werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS IFMSA-Rotterdam zoekt trangenders voor lezing

In het kader van International Day against Homofobia, Bifobia and Transfobia (IDAHOT) wil IFMSA-Rotterdam, een organisatie van geneeskundestudenten die op verschillende vlakken aandacht vraagt voor maatschappelijke gezondheidsproblemen, graag een lezing organiseren met betrekking tot het traject van geslachtsaanpassende operaties. Voor deze lezing zoeken wij betrokkenen die hun verhaal persoonlijk willen toelichten. lezingen vinden plaats in de week van 29 mei tot 1 juni (exacte datum nader te bepalen). Bent u geïnteresseerd om uw verhaal die avond met ons en andere geneeskundestudenten te delen? Dan kunt u mailen naar scora.rotterdam@gmail.com. Alvast hartelijk bedankt!

Read More

Deel je positieve en negatieve ervaringen in de gezondheidszorg met betrekking tot seksualiteit of genderidentiteit

Verschillen in seksualiteit worden nog niet overal geaccepteerd en helaas komt dit ook voor in de gezondheidszorg. Beeldt u in dat er ouderen zijn die de foto van hun partner niet op hun nachtkastje neer durven zetten, omdat ze bang zijn dat de thuiszorg een mening over hen zal hebben. Of bedenk de enorme weg die mensen af moeten leggen als zij zich niet thuis voelen in hun eigen lichaam en een geslachtsverandering zouden willen ondergaan.
Vanuit IFMSA-Rotterdam, een organisatie van geneeskundestudenten die op verschillende vlakken aandacht vraagt voor maatschappelijke gezondheidsproblemen, zijn wij op zoek naar mensen die negatieve, of juist zeer positieve, ervaringen hebben gehad in de gezondheidszorg met betrekking tot hun seksualiteit of genderidentiteit. In het kader van International Day against Homofobia, Bifobia and Transfobia (IDAHOT) op 17 mei, willen wij anonieme ervaringen verzamelen en op deze dag delen onder de medewerkers en studenten van het Erasmus MC om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.
Wilt u uw ervaringen met ons delen? Dit kan via deze link.
Read More

België: Enkel de trangender weet wie hij is en wat zijn identiteit is

Bovenstaande quote is van de staatssecretaris voor gelijke kansen in België. Deze wil af van de medische voorwaarden voor personen die juridisch van geslacht willen veranderen. Daarom is een wetsvoorstel ingediend. Wordt de wet aangenomen dan kunnen transgenders voortaan vrij voor ‘m’ of ‘v’ kiezen, nog voor ze de geslachtsveranderende operaties hebben ondergaan. Het voor mensen makkelijker maken om te zijn wie ze zijn. Lees het hele artikel in Knack.

Read More

Uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de Mens

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft vandaag een uitgesproken dat de gedwongen sterilisatie van transgenders die hun persoonsgegevens willen aanpassen een schending van de mensenrechten is en daarom niet toelaatbaar is. Europese landen die deze eis nog in hun wetgeving hebben staan moeten deze wetgeving aanpassen.

Human Rights Victory! European Court of Human Rights ends Forced Sterilisation

Read More

Data TranScreen Filmfestival bekend

De data en de locatie van TranScreen filmfestival 2017 zijn bekend. Het vierde transgender filmfestival is van donderdag 14 t/m zondag 17 september 2017. De hoofdlocatie is Filmtheater Kriterion in Amsterdam. Mogelijk komt er nog een tweede locatie bij, maar dat wordt later bekend gemaakt. De kerngroep is alweer druk bezig met het bekijken van alle filminzendingen. Meer info over het programma volgt spoedig. Houd 14-17 september dus vrij in je agenda!

Read More

Aantal landen schrapt psychiatrische diagnose als voorwaarde voor behandeling

Diverse landen passen hun wetgeving aan.

 • In Zweden worden transgenders niet langer ‘mentaal ziek’. De Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn heeft dat bekend gemaakt. Daarmee volgt Zweden de lijn van de Wereld Gezondheids Organissatie  WHO.
 • Het Catalaanse Ministerie van Gezondheid bekend gemaakt dat transgenders in Catalonië niet langer een psychiatrische diagnose genderdysforie hoeven te hebben om in aanmerking te komen voor hormonen.
 • Noorwegen stemt in met erkenning van genderidentiteit op basis van zelfbeschikking. Lees (Engels artikel)
 • Denemarken heeft transgenderisme geschrapt als psychische aandoening. Lees dit kritische artikel hierover in ZiZo online.
 • Malta heeft op een aantal fronten zijn wetgeving ruimer en liberaler gemaakt.
 • Ierland erkent de verklaring van de transgender over zijn geslacht. Het kabinet in Ierland heeft het besluit genomen dat de staat de verklaring van de transgender over zijn geslacht erkend, zonder dat een psychiater of endocrinoloog dit verklaart. Zie Journal van Ierland.

Read More

Patiëntenorganisatie Transvisie stuurt brandbrief naar Tweede Kamer over monopoliepositie VUmc

Mede naar aanleiding van het het stoppen van het LUMC om nog genderkinderen in behandeling te nemen en het stoppen van geslachtsoperaties in het NWZ in Alkmaar, heeft Patiëntenorganisatie Transvisie een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Transvisie maakt zich grote zorgen over de monopoliepositie van het VUmc die meer en meer ontstaat. Wie herinnert zich niet het sluiten van de deuren van het VUmc voor transgenders in 2014. Transvisie pleit in hoor brief voor:

 • Afschaffing van de verplichte psychologische screening;
 • Verplichte spreiding van de verstrekking van hormonen en ondersteuning daarbij minimaal over alle ziekenhuizen;
 • Het instellen c.q. aanwijzen van minimaal een tweede centrum voor de verrichting van genderbevestigende operaties, onafhankelijk van het VUmc;
 • Volledige vergoeding van genderbevestigende operaties in het buitenland, inclusief reis- en verblijfskosten, zolang complicatiecijfers geen verbetering laten zien en hier geen alternatieven voorhanden zijn
 • De Nza de monopoliepositie van het VUmc in de gewijzigde marktsituatie te laten onderzoeken.
  Ben je benieuwd naar de inhoud van de brief, je kunt de brief monopolie-vumc downloaden.

De Tweede kamer heeft de patiëntenorganisatie inmiddels laten weten de brief te hebben voorgelegd aan de minister, met het verzoek te antwoorden. Dat antwoord hebben we nog niet ontvangen.

Read More

VUmc wil zijinstroom toestaan

Het VUmc onderzoekt thans de mogelijkheid om zijinstroom te gaan toestaan. In tegenstelling tot de huidige situatie hoeft dan niet het hele psychologische traject te worden overgedaan. De verwachting is dat nog wel 1 a 2 gesprekken gevoerd moeten worden. Transgenders die bij een van de vrij gevestigde genderpsychologen in behandeling zijn en gediagnostiseerd zijn als ‘genderdysfoor’ kunnen in de toekomst instromen bij VUmc voor de medische behandeling. Ze moeten dan zijn doorverwezen door een arts (huisarts, psychiater of endocrinoloog). Deze doorverwijzing moet ondersteund worden door de behandelend psycholoog. De behandelend psycholoog doet dan de aanmelding bij het genderteam (dus niet de transgender zelf). Op dit moment vinden daarover de onderhandelingen plaats en worden de verdere voorwaarden uitgedacht. De verwachting is dat zijinstroom over niet al te lange tijd mogelijk is.

Read More

Decentralisatie hormoonverstrekking

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft brandbrief naar het VUmc gestuurd. Nu de wachttijden bij de endocrinologie erg oplopen wordt het VUmc opgeroepen de endocrinologische zorg acuut te decentraliseren naar bv. de reguliere ziekenhuizen of zelfs de huisartsen. Deze brief is in cc. gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en de cliëntenraad van het VUmc. Het ministerie reageerde direct door twee bestuursleden uit te nodigen voor overleg. Hoewel de inkoop van zorg een zaak van de zorgverzekeraars is, wilde het ministerie de brief toegelicht krijgen, omdat zij heel andere geluiden horen van het VUmc zelf. Geïnteresseerd in de brief. Download de brief decentralisatie hormonen. Het VUmc heeft nog niet gereageerd. Een van de zorgverzekeraars wil wachten tot de Somatische zorgstandaard gereed is (dat kan nog weel een tot twee jaar duren).

Read More

Jonge filmmakers snijden onderbelicht thema ‘crossdressing’ aan

“Today I’m a MAN, maybe tomorrow I’m a woMAN, but I’ll always be huMAN.”Met deze gedachte ging de 22-jarige Kevin Kok aan de slag met het idee voor de korte film ‘Van Mars naar Venus’. Dit is het project waarmee hij dit jaar afstudeert aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht als regisseur en scenarist. De film vertelt het verhaal van de zeventienjarige Gijs die bij zijn vader in de leer gaat om schipper te worden. Tijdens hun reis durft hij niet te vertellen dat hij de behoefte voelt om zich soms te kleden als vrouw ofwel crossdressen.Crossdressen is iets wat weinig aandacht krijgt in de media en maatschappij. Toch zijn er veel mannen die aan crossdressen doen. Het schrijnende is dat de meeste van deze mannen er nooit voor uit durven te komen of pas na ongeveer hun 4 levensjaar.Met deze film hoopt de jonge ambitieuze crew het onderwerp crossdressen onder de aandacht tebrengen, zodat enerzijds mannen die crossdressen zich gehoord en gezien voelen en zo de moed verzamelen om erover te praten met anderen. Anderzijds hopen zij meer begrip te kweken, zodat crossdressers niet bestempeld worden als ‘freak’, maar gewoon als mens.Kevin Kok zijn liefde om verhalen te vertellen, is begonnen op zijn twaalfde toen hij bij de plaatselijke toneelvereniging ging acteren. Nu tien jaar later is de liefde om verhalen te vertellen nog altijd aanwezig. De films die hij maakt zijn vaak persoonlijke intieme verhalen, ingezoomd op één personage. Hij is persoonlijk verbonden met het onderwerp crossdressen en daarom vormt het voor hem het perfecte thema om mee af te studeren.De voorbereidingen voor de draaidagen zijn momenteel in volle gang. Naast dat het project wordt gerealiseerd door de financiële steun van verschillende fondsen en gemeentes, heeft de crew een crowdfunding gestart. Voor meer informatie over de makers en dit project kunt u kijken op de Cinecrowd-pagina: Wanneer de film in juli klaar is voor vertoning, wordt het project ingezonden naar verschillende filmfestivals waaronder het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Read More

Organisatie Principle 17 dient verzoekschrift in

Organisatie Principle 17 heeft op 21 februari 2017 het rapport Transgenderzorg in Nederland en een verzoekschrift met knelpunten overhandigd aan leden van de Tweede Kamer
Het rapport is overhandigd samen met de (voorlopige) handtekeningen van de online petitie.Principle 17 maakt zich al langere tijd grote zorgen over de misstanden in de transgenderzorg, zoals verplichte psychologische consulten, het ontbreken van zorg op maat en structureel lange wachtlijsten bij de genderteams. Zie ook de website van Principle 17. Online is de petitie nog in te vullen. Teken de petitie.

Read More

Zoeken

Categorieën

Categorieën

Archief

Archief