In Politiek

Minister Bussemakers antwoord op vragen van het PvdA kamerlid Yücel aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Veiligheid en Justitie over het bericht «veel discriminatie transgenders op werk»

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z02670&did=2017D08232