Je bent in verwarring

Omtrent je identiteit

Geen vrouw, geen man.

Maar wat ben je dan?

Behalve transseksuele mensen die duidelijk ervaren dat ze in het verkeerde lichaam zitten en daar wat aan willen doen, zijn er ook mensen die zich in meerdere of mindere mate genderdysfoor voelen, maar niet dusdanig dat ze een geslachtsaanpassing overwegen. Sommigen hebben wel de behoefte om een gedeeltelijke fysieke aanpassing te doen, anderen hebben die behoefte helemaal niet. Het merendeel voelt zich tussen beide seksen in, maar de mate waarin kan bij eenieder aanzienlijk verschillen. Ze voelen zich allemaal noch man noch vrouw, of tegelijkertijd beide, ofwel transgender, tussengender, intergender, nonbinair, genderfluid, androgyn, pangender, ….. Ook deze mensen ervaren hun genderdysforie vaak als een intens storende omstandigheid die het dagelijks functioneren danig onder druk kan zetten. Want hoe geef je invulling aan wat je ten diepste als jouw eigen unieke identiteit ervaart in een samenleving die vooralsnog gebaseerd is op de hokjes man en vrouw? Achtergrondinformatie is te vinden op onze pagina ‘Transitie‘. Informatie over films, boeken, folders en links staat op onze pagina ‘Info‘.

Gespreksgroep TransAnders

Dit is een gespreksgroep voor mensen die zich niet thuis voelen in de gangbare genderhokjes en die zoekende zijn en vragen hebben over hun genderidentiteit. Binnen deze groep blijkt er vooral behoefte te zijn aan het uitwisselen van ervaringen. Hoe om te gaan met je ‘ergens tussenin’ genderidentiteit in het dagelijkse leven. Vanuit deze ervaringen en vragen die leven gaat het gesprek de diepte in.

Programma

Er wordt gewerkt met maandelijks te bepalen thema’s. Uitgangspunt is dat de groepsleden zelf bepalen waar het tijdens de bijeenkomst over zal gaan.

Zelfhulpgroep

Deze groep is een zelfhulpgroep, hier ontmoet en spreek je andere mensen uit de doelgroep. De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers die veelal een gesprekstraining hebben gevolgd. De groep is in principe open. Welkom is iedereen voor wie deze groep is bedoeld. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal. Voorafgaand aan je eerste bezoek kun je informatie vragen, of wat meer over jezelf laten weten, als je daar behoefte aan hebt. Neem dan gerust contact met ons op.

In de toekomst mogelijk ook bijeenkomsten in Groningen

Voor sommige mensen, die onze gespreksgroep in Utrecht zouden willen bezoeken, is de reis naar Utrecht lang. Daarom overwegen we om ook bijeenkomsten in Groningen te gaan houden. Dan is er voor mensen in het noorden van het land in ieder geval dichterbij een zelfhulpgroep. Graag willen we eerst weten of er hier werkelijk behoefte aan is. Daarom horen we dat graag van je. Een reactie kan je sturen naar het e-mailadres hiernaast genoemd.

Specifieke informatie

Gegevens

Regio Heel Nederland
Toelating Dit is een open groep voor mensen uit de doelgroep
Doelgroep Mensen die zich noch man, noch vrouw voelen, beide, of zich ergens tussen de seksen in voelen qua genderidentiteit
Plaats Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht
Wanneer  3e zaterdag van de maand
Duur 14:00 – 17:00 uur, inloop 13.45 uur
Parkeren In de directe omgeving (betaald)
Begeleiders Jeste en Jacky
Contact transanders@transvisie.nl
Telefoon Secretariaat 030 410 02 03
   

Agenda