Genderhome Groningen/De Noordermannengroep is een zelfhulpgroep voor transseksuele mannen en vrouwen, zij die zoekend zijn en hun naasten in Groningen.

De doelstelling van Genderhome is om, door het met elkaar delen van onze kennis en ervaring, elkaar te versterken in het aanpassingsproces dat hoort bij het worden van wie je bent: een prachtig mens. Het Genderhome nodigt regelmatig sprekers uit om ons vanuit allerlei invalshoeken te helpen, versterken en bemoedigen.

Alle leeftijden en fasen in het transitieproces zijn vertegenwoordigd in ons bezoekersbestand. Kenmerkend voor het Genderhome is de warme sfeer en de betrokkenheid van vrijwilligers en deelnemers. Wij proberen nieuwkomers zo goed mogelijk op te vangen en streven ernaar dat één van de vrijwilligers even kort een gesprek met je heeft om elkaar iets beter te leren kennen.

We sturen meestal halverwege tussen twee bijeenkomsten in een mail naar belangstellenden, waarin even wordt teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en waarbij extra informatie wordt gegeven over de komende bijeenkomst. Wil je op de mailinglijst, stuur dan even een mailtje naar genderhome@transvisie.nl. Achtergrondinformatie onder andere over het medische traject of andere professionele hulpverlening is te vinden op de pagina ‘Transitie‘. Informatie over films, boeken, folders en links staat op de pagina ‘Info‘.

Programma

We komen maandelijks bijeen in wisselende samenstelling, gezamenlijk mannen en vrouwen of in gescheiden gespreksgroepen. De in- en uitloop is altijd gezamenlijk. 14:00 – 14.30 uur: Gezamenlijke inloop met koffie, thee en frisdrank 14.30 – 17:00 uur: Afwisselend gescheiden / gezamenlijk programma  voor transmannen en transvrouwen. 17:00 – 18:00 uur: Gezamenlijke uitloop met hapjes en drankjes. We vragen een kleine vergoeding voor het gebruik van de drankjes.

Zelfhulp

Deze groep is een zelfhulpgroep waar je gelijkgestemden kunt ontmoeten. Dit houdt in dat je met andere bezoekers in gesprek gaat. De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers die veelal een gesprekstraining hebben gevolgd. De groep is in principe open. Welkom is iedereen voor wie deze groep is bedoeld. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

(H)Erkenning in Groningen

Als iemand ontdekt transseksueel of transgender te zijn, kan dit bij de partner en familieleden veel emoties teweegbrengen. Daarom is er speciaal voor partners en familieleden de groep (H)Erkenning. We streven ernaar om jaarlijks in mei een speciale bijeenkomst in Groningen voor de naasten te organiseren onder leiding van (H)Erkenning.

Gegevens

Regio Noordelijke provincies
Toelating Je kunt onaangekondigd deelnemen aan onze bijeenkomsten, hoewel we het wel op prijs stellen wanneer je tevoren even een mailtje stuurt
Doelgroep Volwassen transmannen, transvrouwen en transgenders, zij die nog zoekende zijn naar hun genderidentiteit en naasten
Plaats Humanitasgebouw ‘Eeterie de Globe’ aan de Akerkhof 22 (zuidzijde), 9711 JB Groningen
Wanneer  Tweede zondag van de maand
Duur 14:00 – 18:00 uur
Parkeren In de omgeving van het Genderhome is het op zondag bijna overal betaald parkeren. Kom bij voorkeur met het openbaar vervoer
Begeleiders Tess (algehele coördinatie) Tess, Gerlinde, Silke (transvrouwen) Chris en Jason (transmannen)
Contact genderhome@transvisie.nl
Telefoon Secretariaat 030 410 02 03
   

 

Agenda