Je kind is jongen of een meisje, dat wordt meteen bij de geboorte vastgesteld aan de hand van de uiterlijke kenmerken van het kind. Triomfantelijk roept de verloskundige het uit: ‘een jongen! Nou dat kun je wel zien ook!’. Vanaf dat moment kleurt de wereld van je kind blauw of roze. Maar soms past een kind niet zin deze tweedeling en voelt een kind zich meer roze, dan blauw, of andersom, of er tussen in. Het gaat dan om meiden die liever stoer en jongensachtig zijn, om jongens die juist heel meisjesachtig zijn of kinderen die aangeven dat zij in geen van beide hokjes passen. Dit heet officieel genderdysforie, wij spreken liever over genderkinderen.

Misschien maak je je wel zorgen over je kind en de toekomst van je kind. Wat moet je doen en wat moet je niet doen. Het kan uitkomst bieden hierover met anderen, die weten wat je ervaart van gedachten te wisselen.

Berdache is een zelfhulpgroep van en voor ouders van deze kinderen. Berdache is ontstaan vanuit de behoefte van ouders om deze genderkinderen beter te begrijpen en daardoor beter te kunnen begeleiden. Berdache is een zelfhulpgroep. Alle vrijwilligers zijn zelf ouder van een genderkind.

Bijeenkomsten

Berdache organiseert: ouderbijeenkomsten, kinderdagen (tot 12 jaar), jongerendagen (tot 18 jaar) en familiedagen. Deze bijeenkomsten zijn op verschillende locaties in het land.

De ouderdagen zijn speciaal voor ouders van genderkinderen. Aan de hand van thema’s wordt met elkaar gepraat, bv. over school, omgeving, tal van gerelateerde opvoedingsvragen of het medische traject. Soms nodigen we gastsprekers uit, zoals artsen of onderzoekers.

Tijdens de kinder- en jongerendagen kunnen kinderen/jongeren kennismaken met andere kinderen/jongeren zoals zij zelf. Zij kunnen op deze dagen volkomen zichzelf zijn. Er zijn activiteiten en er is ruimte om te spelen of om met elkaar te praten. Ouders kunnen ondertussen met elkaar in gesprek komen.

De familiedag is voor familieleden zoals: broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Men kan in een ongedwongen sfeer met elkaar kennismaken en praten.

Contacttelefoon

Het kan zijn dat je behoefte hebt aan een gesprek, of een specifieke vraag hebt, of wat meer informatie wilt. Daarvoor is de contacttelefoon.

Forum van Berdache

Voor ouders van genderkinderen die lid zijn van Berdache is er een besloten forum voor en door ouders. Als je lid bent van Berdache dan kun je hier een inlogcode aanvragen. Als je al een inlogcode hebt kun je hier ook inloggen.

Voorlichting

Openheid en informatie kan veel bijdragen aan acceptatie door de omgeving. Berdache kan daarbij helpen door voorlichting op school te geven. Wil je hulp bij de coming out van je kind op school, of voorlichting voor de klas van je kind of voor het team, stuur dan een mail naar Berdache.

Secretariaat van Berdache

Je kunt lid worden van Berdache, daar zijn geen kosten aan verbonden. Om lid te worden, of om een inlogcode voor het forum aan te vragen of om voorlichting aan te vragen kun je mailen naar het secretariaat van Berdache.

Wil je meer lezen?

Informatie over genderkinderen is terug te vinden op onze pagina ‘Transitie‘. Informatie over films, boeken, eigen uitgaven en links staat op onze pagina ‘Info’. Wetenschappelijke artikelen zijn te vinden op onze pagina ‘Wetenschap’. Daar is een apart onderdeel over kinderen en jongeren. Ouders van volwassen genderkinderen kunnen terecht bij ‘(H)Erkenning’.  Lees de verslagen van oudermiddagen en kinderdagen: november 2014 berdache oudermiddag en april 2015 berdache oudermiddag en maart 2014 berdache kinderdag  en september 2014 berdache kinderdag.

Gegevens

Regio Heel Nederland
Toelating Afhankelijk van de soort bijeenkomst
Doelgroep Ouders van genderkinderen
Plaats Verschilt per bijeenkomst
Wanneer  Zie agenda
Duur Zie agenda
Parkeren Verschilt per keer
Begeleiders Vrijwilligers van Berdache
Contact berdache@transvisie.nl
Telefoon contact telefoon Berdache 06 53 77 93 85 // secretariaat Transvisie 030 410 02 03
   

Agenda