Op deze pagina staan rapporten etc. ten behoeve van transgenders van tal van organisaties, zoals: Patiëntenorganisatie Transvisie, UWV, WHO, Movisie, Rutgers, NOC-NSF, SCP.

PATIËNTENORGANISATIE TRANSVISIE

 • Op 6 juli 2016 presenteerde Patiëntenorganisatie Transvisie haar ‘Onderzoek naar de zorg voor transgenders in Nederland‘. In het onderzoek keek de patiëntenorganisatie met name naar de gevolgen van de lange wachttijden. Rapport onderzoek transgenderzorg nederland is te downloaden.

PRINCIPLE 17

 • Op dinsdag 21 februari 2017, heeft Principle 17 het rapport “Transgenderzorg in Nederland” en een verzoekschrift met knelpunten en aanbevelingen aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag overhandigt. Voor het rapport zie de website van Principle 17.

UWV

 • Transgender werkt. Handleiding die moet bijdragen aan kennis en begrip door inzicht te geven in wat transgender inhoudt zodat transgenders het gevoel van veiligheid en waardering krijgen waar iedereen recht op heeft

WHO

 • Rapport Transgenders en HIV (2015). WHO heeft rapport uitgebracht over HIV in relatie tot transgenders en het gevaar dat transgenders in deze lopen.

RUTGERS

 • Rapport Dubbel kwetsbaar (2014). Onderzoek naar geweld bij transgenders. Dit onderzoek maakt de gevolgen van seksueel geweld bij transgenders zichtbaar. Het rapport biedt concrete aanbevelingen voor het verbeteren van preventie en hulpverlening. Het rapport ‘Dubbel Kwetsbaar’ staat op de website van Rutgers.
 • Rapport Een wereld van verschil (2014). Onderzoek naar de seksuele gezondheid van transgenders Het rapport ‘Een wereld van verschil’ staat op de website van Rutgers.

MOVISIE

Movisie brengt regelmatig publicaties uit op het LHBT gebied, veelal in relatie tot emancipatie van LHBT’ers. Zie daarvoor de website van Movisie. Je vindt op deze website rapporten over LHBT veiligheid, eenzaamheid onder LHBT’s, LHBT beleid voor gemeenten en specifiek voor de T uit de LHBT, aandacht voor de LHBT jongeren op school etc.

 • LHBT-beleid voor gemeenten (2016). Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bevorderen van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Zij kunnen met gerichte inzet en activiteiten ervoor zorgen dat vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT’s afneemt. Met als doel dat LHBT’s zich gesteund, veilig(er) en weerbaar(der) voelen in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun sociale kring. Deze handreiking biedt gemeenten handvatten om de emancipatie van LHBT’s te bevorderen zonder extra geld uit te geven. Downloaden.
 • Alles wat je altijd al wilde weten over Transgenders (2016). Uitgave van Movisie met een stappenplan om genderdiversiteit bespreekbaar te maken voor studenten in de gezondheidszorg maatschappelijk werken de sociaal pedagogische beroepen.
 • Cursus voor LBT-vrouwen over eigen kracht en veiligheid (2014). Movisie heeft samen met een groep ervaren trainers een cursus ontwikkeld over eigen kracht en veiligheid voor LBT-vrouwen. De cursus bestaat uit een combinatie van technieken uit weerbaarheidscursussen, improvisatietoneel en anti-agressie cursussen. Dit handboek maakt onderdeel uit van het project ‘Geweld is niet normaal, vrouw’. van Movisie, COC Nederland en de Nederlandse politie.
 • Handreiking De kastdeur op een kier (2015). Als mensen met een biculturele achtergrond uitkomen voor hun homo-, lesbische-, biseksuele- of transgendergevoelens leidt dat soms tot heftige reacties. Ze kunnen te maken krijgen met hardhandige mishandeling, familieverstoting en huwelijksdwang. Uit angst voor deze gevolgen leven ze vaak een dubbelleven en blijven ze onzichtbaar voor professionals op school of in de wijk. Movisie schreef om deze groep meer zichtbaar te maken de handreiking:’De kastdeur op een kier: seksuele en genderdiversiteit in multicultureel Nederland’.
 • Handreiking Gemeentelijk T-beleid (2013). Movisie en TNN hebben een praktische handreiking uitgebracht voor gemeenten om meer vorm en inhoud te geven aan hun beleid voor transgenders.
 • Jeugdsector helpt LHBTi-jongeren onvoldoende. Bijna de helft van de professionals die met jongeren werken, ziet niet of nauwelijks dat LHBT-jongeren worstelen met hun gevoelens. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ze deze groep jongeren niet herkennen, dat ze niet met hen praten over hun gevoelens en hen geen hulp kunnen bieden. Deze professionals schrikken voor het onderwerp terug en vinden het lastig om jongeren te begeleiden bij hun coming out. NJi en Movisie concluderen dat er kennis ontbreekt in de sector, en dat deze groep jongeren – die het al moeilijk heeft – nog te vaak geen hulp krijgt. Het Nederlands Jeugdinstituut deed samen met Movisie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek naar de aandacht in de jeugdsector voor jongeren die lesbisch, homo, bi of transgender zijn en jongeren met een intersekse conditie (LHBTI-jongeren). Zie verder het artikel van Movisie, daar is ook het rapport te downloaden.

NOC NSF

 • Richtlijn Transgenders en sport (2015). NOC NSF: NOC NSF heeft de richtlijn Advies transgenders en sport opgesteld voor transgenders, sportbonden, -verenigingen en sporters ten behoeve van de sportdeelname van transgenders.

UNIVERSITEIT LEIDEN

 • Brochure t.b.v. transgender studenten (2014). De Universiteit Leiden heeft de brochure Respect, supporting trans students at Leiden University uitgebracht.

SCP

 • Rapport Worden wie je bent, het leven van Transgenders in Nederland (2012). Sociaal Cultureel Planburean (Saskia Keuzenkamp). Sommige mensen zijn als man geboren, maar voelen zich vrouw. En sommigen zijn als vrouw geboren, maar voelen zich man. Veel van deze transgenders besluiten op enig moment in hun leven om via hormonen en operaties hun geslacht te laten aanpassen. Er is de laatste jaren meer aandacht voor deze groep, ook in het overheidsbeleid. Maar er is nog weinig bekend over hoe het met hen gaat. Op wat voor leeftijd worden zij zich bewust van hun ‘trans-zijn’? Hoe open zijn ze erover en welke reacties levert dat op? Hoe is het gesteld met hun psychische gezondheid?Om deze vragen te beantwoorden is een enquête gehouden onder ruim 450 transgenders. Hoewel het met veel transgenders best goed gaat, is hun leven doorgaans bepaald niet gemakkelijk. Veel transgenders zijn eenzaam, hebben psychische nood en het aandeel dat serieus denkt over zelfdoding is hoog. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit onderzoek is te bestellen of te downloaden op de website van het Sociaal Cultureel Plan bureau