Laatste nieuws: Zie voor het laatste nieuws onze nieuwspagina.

Word donateur: Patiëntenorganisatie Transvisie is blij als je je aanmeldt als donateur. Een aantal activiteiten zijn alleen mogelijk vanuit de donateursgelden.Daarnaast is het hebben van voldoende donateurs een voorwaarde voor de subsidie. Wij hebben dus onze donateurs nodig!

 

Welkom

Welkom op de website van Patiëntenorganisatie Transvisie. Patiëntenorganisatie Transvisie is een organisatie die zich inzet voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit (transgenders, transseksuelen), hun familie, hun naasten en hun relevante omgeving.

Patiëntenorganisatie Transvisie weet als geen ander dat er mensen zijn die zich niet thuis voelen bij de tweedeling van de maatschappij in "mannen" en "vrouwen". Er zijn veel meer variaties. Er zijn mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen, mensen die weliswaar biologisch man zijn maar zich helemaal vrouw voelen en mensen die biologisch vrouw zijn, maar zich helemaal man voelen.
Patiëntenorganisatie Transvisie wil dat deze veelkleurigheid door de maatschappij gezien en omarmd wordt. De pluriformiteit van de samenleving heeft niet alleen te maken met veelkleurigheid of multiculturaliteit, maar ook met het feit dat er meer dan twee genders bestaan en er een variatie is in seksuele voorkeur. Iedereen mag zijn zoals hij of zij is en behoort daarin gerespecteerd te worden.

Op deze website worden de begrippen 'transgender', 'transseksualiteit' en 'transseksueel' door elkaar gebruikt. Er zijn geen eenduidige begripsomschrijvingen voor. Over het algemeen wordt het begrip 'transgender' gezien als een paraplubegrip voor iedereen waarbij het geboortegeslacht niet (helemaal) in overeenstemming is met de genderidentiteit. Het begrip 'transseksualiteit'  of 'transseksueel' wordt gebruikt voor mensen die een medische aanpassing ondergaan.